22/03/2015

Mae dŵr sy'n rhedegMae'r rhew yn toddi! Heddiw fe gerddais i ar yr ymyl yr afon, ond es i ddim  i'r ochr arall: fe fuodd y rhew yn dechrau torri dan fy nhraed. Er bod mwy o'r afon dal dan y rhew, mae mwy a mwy o le ble mae'r dŵr yn dechrau rhedeg dan yr haul.

21/03/2015

Y gwanwyn yn Ulaanbaatar

Heddiw
Yn y coed, mae hi'n dal eira. Mae'r afon yn dal lle i'r bobol i gerdded (fe fuodd y ceir yn gallu fod ar yr afon yn y gaeaf hefyd!) Fe fuodd hi'n bwrw eira'r wythnos diwethaf. Hyd yn oed, dydy hi ddim oer fel yn ystod y gaeaf.

Un wythnos yn ôl

18/08/2014

Gwyliau'r hafAg o Fongolia, yn ôl i Galys yn ystod yr haf. Amser i ddod yn ôl i'r Mabinogi  a darllen barddoniaeth a chwedlau. A mynd i'r tafarnau yn y pentref a'r dref. A cherdded yn y coed. A mynd i'r dinas Campostela.  A mwynhau'r môr hyd yn oed roedd y dydd yn niwlog.      

30/12/2013

Blwyddyn newydd ddaMae hi'n oer yma yn Ulaanbaatar. Dwy'n cymryd bythefnos o wyliau i wneud ddim ond darllen bopeth dwy' n moyn a challais i ddim darllen eleni, gwrando ar gerdoriaeth, a cherdded ychydig os dydy hi ddim yn oer iawn. Eleni, yn ystod gwirio os fydd y friallu yn blodeuo ar diwedd y hydref a sut mae'r blodyn yn gael y lliw gwynwyau, welais i'r llarwydden, am y trof cyntaf, sy'n ydrych fel wedi marw yn yr gaeaf.

Rydw i'n dal wedi bod yn meddwl am bethau newydd i wneud y flwyddyn nesa. Dyma un o fy nymuniadau i: darllen Blodau Gwanwyn, Blodau Gwyn gan Myrddin Ap Dafydd.

22/10/2013

DwyrainMae hi'n bwrw eira... yn Ulaanbaatar! Rydw i wedi symud, o Galys a'r Môr  Celtaidd, i Mongolia.

10/04/2013

Blodau a phyllau


Mae hi'n bwrw glaw. Fe fuodd hi'n bwrw glaw bron bob dydd yn y gaeaf. Mae'r gwanwyn wedi dod ac mae hi'n dal yn bwrw glaw. Mae'r hedwf y waun,  yma ers cynnar yn y gaeaf, yn dal yn yr wern, hefyd.  Oes rhywbeth newydd, te? Maen y penbyliaid y llyfant melyn a'r grifftoedd y fadfall y dwr yn ysgwydd yn y pyllau.

19/11/2012

Yr wern

O branhal // Yr wern
Roedd hi'n bwrw glaw  dydd Sadwrn. Mae'r wern yn fwy gwern pan mae'r gaeaf yn dechrau  dod.
.