10/05/2011

Yr un cyntaf


Mae cymaint o amser ers dydw i ddim yn siarad Cymraeg! Fallais dyma'r rheswm i fi i ddechrau tudalen newydd. Fel ffordd i ymarfer ychydig yr iaith. Peth cyntaf: esgusodwch fi am y ffordd rydw i'n defnyddio’r iaith. Fe ddysgais i Gymraeg yn Aberystwyth. Fe fues i'n byw yna am 9 mis yn 1994-95. Wrth gwrs dydy hynny ddim yn ddigon i siarad ac ysgrifennu'r iaith yn dda.  Roedd hi'n ddigon, beth bynnag, i fi i gadw'r diddordeb yn y llenyddiaeth o Gymru ar ôl i fi ddod yn ôl i Galys, y wlad o ble rydw i'n dod yn wreiddiol.

Felly, rydw i'n mynd i drio cadw yma pethau rydw i'n ysgrifennu a rydw i'n darganfod am Gymru neu am yr iaith Gymraeg. Os dydw i ddim yn sillafu yn dda neu os oes treigliad rydw i'n colli, neu os mae hi'n anodd i fi esbonio beth rydw i'n golygu... gobeithio ei fod y tudalen yma o leiaf ffordd i wella.

No comments:

Post a Comment